Sälja

Vi hjälper dig med försäljning av frimärken, brev, vykort och mynt.

INLÄMNINGSVILLKOR

INLÄMNINGAR KAN UTGÖRAS AV:

Singelobjekt-samlingar-partier med Frimärken, brev, vykort eller mynt från Sverige, Norden, Europa eller Övriga Världen som motiverar ett utrop om lägst 500 kr. Undantag kan göras för speciellt material t.ex varianter, stämplar eller bättre singelvykort i mycket god kvalitet, dock aldrig utrop under 200 kr.

Provision uttas med 20% (inklusive VMB moms) på uppnått slutbud.

Inlämningar bör motivera ett sammanlagt utrop på minst 3.000 kr. Skulle inlämningen understiga 3.000 kr uttas en provision på 25% (inklusive VMB moms) på det klubbade totala slutresultatet samt en extra hanteringskostnad på 200 kr.

Provision uttas inte för osålda objekt. För eventuellt osålda objekt med ett utrop under 500 kr debiteras inlämnaren dock en hanteringskostnad på 50 kr/objekt.

Singelobjekt med utrop på 2.000 kr eller högre bör åtföljas av attest/expertintyg. Eventuella attestkostnader samt portokostnader för retur av osålda objekt debiteras inlämnaren. Inga andra kostnader tillkommer.

Beskrivning och prissättning utförs av auktionären. Förslag till beskrivning och utrop kan göras av inlämnaren, men auktionären förbehåller sig rätten att ändra beskrivning och prissättning i de fall auktionären finner det befogat. Auktionären förbehåller sig rätten att returnera objekt som inte uppfyller auktionärens krav på kvalitet eller prisnivå.

Utrop är lägsta försäljningspris och underbud accepteras ej.

Vid auktionen osålda objekt är till salu för utropspris cirka fyra veckor efter auktionstillfället sedan överförs dessa objekt till nästkommande auktion med en reducering av utropspriset. Blir objekten osålda vid detta tillfälle återsändes de till inlämnaren cirka 4 veckor efter auktionen.

Redovisning och betalning för sålt material sker normalt sex veckor efter auktionstillfället. Försening kan inträffa t.ex vid storhelger eller då köpare inte löst ut objekt.

VÄLKOMMEN MED DIN INLÄMNING !

TRYCK HÄR FÖR AUKTION

AUKTIONSVILLKOR

  • Objekten säljes till högtsbjudande för näst högsta bud plus en fast höjning (Se katalogen angående fasta höjningar). Om endast ett bud föreligger, säljs objektet till utropspriset, som är det i katalogen (och på hemsidan) angivna priset. Av två lika bud gäller det först inkomna.
  • Alla angivna utrop är minimipriser. Underbud accepteras ej.
  • Köparen betalar till auktionären 20% provision på uppnått auktionspris (inklusive VMB-moms, även för utländska kunder), samt porto/frakt kostnader vid utskicka av erhållna objekt.
  • Betalning kan ske kontant eller mot faktura. Fakturan skall betalas inom 10 dagar. Vid försenad betalning utgår ränta med 2 % per påbörjad månad (minimum 50 kr per påbörjad månad). Alla kostnader i samband med inkasso betalas av köparen.
  • Objekten kvarstannar i säljarens ägo tills dess att full likvid är erlagd av köparen.
  • Alla bud skall vara i Svenska kronor.
  • Objekt som skall reklameras måste returneras till säljaren i ursprungligt skick inom tio (10) dagar från erhållandet, samt vara emottagen av Göta Frimärken AB (Säljaren) senast fyra (4) veckor efter sista anbudsdag. Objekt med defekt som är synlig på bild i auktionskatalogen eller på hemsidan, går ej att returnera. Ej heller finns returrätt för samlingar och partier (samlingar/partier definieras som fler än 3 frimärken/brev/objekt). Vid godkänd reklamation återfår köparen klubbat auktionspris plus betald provision.
  • Eventuella tvister som uppstår pga denna auktionsförsäljning skall hanteras efter Svensk lagstiftning i Sverige.
  • Angivet bud, muntligen eller skriftligen, är bindande och innebär ett godkännande av ovanstående villkor.