Köpa

Vi hjälper dig med försäljning av frimärken, brev, vykort och mynt.

VI HÅLLER TRE OLIKA TYPER AV AUKTIONER

Våra aktuella auktioner hittar du listade på första sidan.

Göta Kvalitetsauktion hålls 1-2 gånger om året. En offentlig auktion med en auktionsförrättare i en öppen auktionssal. Visning sker på vårt kontor: Eckens väg 16, 433 33 Partille, onsdag-lördag med auktion på lördagen från klockan 12:00.

Så fort auktionen är publicerad på vår hemsida eller när du fått den tryckta katalogen i din brevlåda, kan du lägga bud på de objekt som intresserar dig. På auktionsdagen kan bud endast lämnas i auktionssalen av en registrerad budgivare, alternativt av en budgivare per telefon. Bud via brev, telefon, fax och email har normalt mottagits under flera veckor innan auktionsdagen.

Göta Realtidsauktion hålls 1-2 gånger om året. Denna typ av auktion fungerar i stort sett som en vanlig auktion, med den skillnaden att den görs upp via nätet och det är en dator som agerar auktionist.

Precis som en vanlig auktion kan bud läggas så fort auktionen är publicerad på hemsidan. För denna typ av auktion har vi ingen tryckt auktionskatalog.

På en realtidsauktion har varje auktionsobjekt en definitiv starttid men ej en bestämd sluttid då auktionen hela tiden förlängs så länge någon budar. För att ändå forsera auktionstiden kommer därför auktionsobjekten att säljas 5 åt gången. Dessa kommer automatiskt och du behöver inte göra någonting annat än att klicka på budknappen när du känner för att buda. Observera att 5 nya objekt inte kommer fram förrän föregående 5 är sålda.

Du lägger bud genom att trycka på knappen ”Lägg bud”. Budet läggs omedelbart och i enlighet med vår budstege.

Systemet visar löpande vad nästa budnivå är. Budet är bindande och du får direkt veta om ditt bud är mottaget.

Om ditt bud är tillräckligt högt för att vara ledande visas ditt budbelopp och ditt kundnummer. Vid två lika bud äger det bud som registrerats först företräde. Kontrollera att det vinnande budet är lagt av just ”dig”. Så länge som du är ledande kan du ej lägga nya bud.

Varje gång någon lägger ett bud förlängs tiden för budgivningen, dvs budgivningstiden börjar om på 40 sekunder om någon lägger nytt bud om det är mer än 20 sekunder kvar. Lägger någon bud när det är mindre än 20 sekunder kvar, börjar budgivningen om på 20 sekunder.

När budtiden räknat ner till 0 kommer auktionsobjektet att säljas till den högsta budgivaren.

Göta Express hålls 1-2 gånger om året. Denna typ av auktion görs upp helt på nätet och är en så kallad webauktion. Här säljer vi mest singelobjekt och mindre poster. Alla auktionsobjekt är avbildade i sin helhet på nätet (ingen tryckt auktionskatalog & ingen offentlig visning) med en dator som agerar auktionist.

Bud kan läggas så fort auktionen är publicerad på hemsidan. Datasystemet bjuder automatiskt åt dig (upp till ditt maxbud) enligt vår budstege. Innan webauktionen är avslutad kan man alltid höja sitt redan lagda bud.

TRYCK HÄR FÖR AUKTION

SÅ HÄR LÄGGER DU BUD VIA AUKTIONSSIDAN

Alla auktionsobjekt finns avbildade på auktionssidan, alla singelobjekt och mindre poster avbildas alltid i sin helhet. Partier och samlingar avbildas med 1-20 representativa bilder och flyttlådor oftast med en representativ bild. Alla auktionsobjekt kan bjudas på direkt via auktionssidan.

Guide: Först hittar du till denna sida: www.gotafrimarken.se sedan dubbelklicka på ”Tryck här för auktion”, nu är du på auktionssidan för närmast aktuell auktion.

Välj auktion och dubbelklicka på blåmarkerad rad ”Samtliga utrop”. Högt upp i mitten finns rubriken ”Kategorier” tryck på pilen precis till höger om rubriken och en lista visas med auktionens alla indelningar. Välj vad du är intresserad av här, alternativt använd dig av sökrutorna.

När du har hittat vad som intresserar dig finns en grön ”Bud”-knapp vid varje auktionsobjekt, klicka på den för att lägga bud.

Då uppmanas du att registrera dig eller om du redan finns i vårt kundregister, att logga in med kundnummer och lösenord. Har du glömt dina login uppgifter finns hjälp att få, antingen via auktionssidan eller ring/maila oss på info@gotafrimarken.se eller 0708-106803.

Alla bud som skickas till oss via e-mail, brev, fax eller via telefon, hanteras av oss på för budgivaren förmånligaste sätt. Vid flera bud, startar budgivningen på näst högsta bud + en fast höjning.

Exempel: Utrop 250 kr, två skriftliga bud har inkommit: 270 kr samt 350 kr. Budgivningen startar i detta fall på 280 kr.


SÅ HÄR KAN DU OCKSÅ LÄGGA BUD

Personligen närvarande i auktionssalen: Om du har tid och möjlighet är detta det bästa sättet att uppleva en frimärksauktion. För att lämna bud under auktionen, måste man ha registrerat sig för en budspade (dvs en skylt med ett unikt nr) som du höjer för att bjuda under auktionens gång. Man kan registrera sig för en budspade när som helst under visningsdagarna, alternativt utanför auktionssalen ca 30 minuter innan auktionens början.

Via e-post: skriv dina bud i ett vanligt mail och skicka det till oss på info@gotafrimarken.se glöm inte att dubbelkolla alla budsiffror och tydligt ange din adress samt kontaktuppgifter. Vi registrerar sedan dina bud på auktionssidan i den ordning de har inkommit till oss.

Via telefon: (gäller endast kvalitetsauktion) Sänd oss ifylld blankett för telefonbud (finns längst bak i den tryckta katalogen) i god tid innan auktionsdagen. Vi ringer sedan upp er på angivet telefonnummer strax innan försäljningen av ert objekt skall börja. Vi ber dig att även uppge högsta bud på alla auktionsobjekt så att om vi inte av någon anledning får kontakt via telefon, så kan vi ändå bjuda upp till ditt maxbud.

Via fax: en service för de kunder som fortfarande använder fax. Här är det mycket viktigt att skriva alla bud tydligt, då kvaliteten på olika faxar kan variera.

Via brev: Använd med fördel budblanketten som återfinns längst bak i den tryckta katalogen. Det går också bra att skriva buden på ett vanligt papper.

Tänk på att alltid uppge antingen e-mail alternativt mobiltelefon, dessa uppgifter används för att avisera dig om ankommande gods via DHL. Detta leveranssätt används för alla inköp mellan 2-20 kg.


FASTA HÖJNINGAR

Alla bud sker i Svenska kronor och vare sig ditt bud lämnas i auktionssalen eller via vår auktionssida, eller på annat sätt, hanteras det efter följande fasta höjningar i vår budstege:

NivåHöjning
100-50025 SEK
500-1.00050 SEK
1.000-5.000100 SEK
1.000-5.000200 SEK
10.000-20.000500 SEK
20.000-1000 SEK

AVGIFTER

På varje auktionsobjekts försäljningspris tillkommer vår köparprovision på 20% (inklusive VMB moms) även för utländska kunder. Vi debiterar även frakt och försäkring vid utskick av köpta objekt.


BETALNING AV KÖPTA OBJEKT

Att lämna anbud eller ropa in objekt på auktion är bindande. Vid auktionen accepterar vi endast kontant betalning. Om kredit önskas vid större inköp, kontakta oss i god tid innan auktionsdagen. Kund ej närvarande på auktionsdagen erhåller faktura för betalning innan utskick av köpta objekt sker.

För Realtidsauktioner och webauktioner skickar vi ut faktura via e-post efter avslutad auktion.

Svenska kunder betalar enklast till
Bankgiro: 5550-5143 alternativt Plusgiro: 52 32 33-5

Utländska kunder betalar enklast till vårt konto i SE-Banken (betalning i SEK eller EURO)

IBAN: SE60 5000 0000 0502 1101 2742
SWIFT/BIC: ESSESESS

Kontant betalning med sedlar (SEK, USD, GBP eller EURO) är möjligt på köparens risk, med REK eller ASS brev till vår adress.

Hämtning av köpta objekt

Inköpta objekt kan hämtas och betalas direkt efter att de klubbats på auktionen. Utlämning sker mot kontant betalning på vårt kontor (Visningslokalen) på Eckens väg 16, 433 33 Partille.

Av oss kända kunder kan erbjudas avhämtning mot faktura, om detta har uppgjorts i god tid innan auktionsdagen. Innan hämtning ring Ulf Stenquist på 0708-106803 och avtala tid.


RESULTATLISTA

Finns publicerad på vår auktionssida snarast efter auktionen (oftast samma kväll). Resultat kan också meddelas per telefon, tidigast på måndagen efter auktionen.


UTSKICK AV KÖPTA OBJEKT

Så fort auktionen är över börjar vi plocka alla sålda objekt efter vunna bud. Alla kunder blir debiterade frakt, därför måste allt plockas och vägas innan vi kan debitera rätt frakt till rätt kund.

Så fort kunden har fått sin frakt uträknad, skickas fakturorna ut till alla kunder. Vi gör detta så fort vi kan, men räkna med att det kan ta upp till 1 vecka innan alla köpare har fått sin faktura. När vi mottagit betalning skickar vi era vunna objekt med vändande post/DHL.

Mindre inköpta objekt som sammanlagt väger under 2 kg skickas som vanligt brev, alternativt REK (om värdet överstiger 500 kr). Större objekt upp till 20 kg per kolli skickas med DHL Servicepoint, en tjänst som innebär att kunden blir aviserad, antingen vis SMS, e-post eller per brev, och hämtar sedan ut sitt paket på angivet serviceställe (oftast) i närområdet.